Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, işyerlerindeki potansiyel tehlike ve riskleri belirlemek, bu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınacak önlemleri planlamak ve uygulamak için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için önemlidir.

...

Risk değerlendirmesi, işyerindeki tehlike kaynaklarını, çalışma koşullarını, işyerinde kullanılan araç ve ekipmanları, işyerindeki işlemleri ve çalışanların maruz kaldığı diğer faktörleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, işyerindeki risklerin tespit edilmesi ve bunların azaltılması veya ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemler belirlenirHekimeli OSGB olarak, işyerlerine yasal mevzuata uygun iş yeri hekimliği hizmeti sunarak, çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlıyoruz.

...

Uzman ve Profesyonel Ekip

Ekip üyelerimiz, iş sağlığı ve güvenliği alanında deneyimli hekimler, iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personeli ve teknik personellerden oluşmaktadır.

...

Kurumsal Hizmet

İş sağlığı ve güvenliği alanında tüm sektörlere yönelik çözümler sunuyoruz.

...


Risk değerlendirmesi işverenlerin yasal bir yükümlülüğüdür ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarafından zorunlu kılınmıştır. İşverenler, işyerinde meydana gelebilecek tüm olası riskleri belirlemeli ve bu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almalıdır.

Hekimeli OSGB olarak, tecrübeli ve uzman ekibimizle işyerlerinde risk değerlendirmesi yapıyoruz. Bu süreçte, işyerindeki tüm riskler tespit edilir, analiz edilir ve raporlanır. Risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için gerekli önlemler belirlenir ve işverenlere sunulur. Ayrıca, düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi güncellenir ve işyerindeki değişikliklere göre yeniden değerlendirilir.

Detaylı Bilgi İçin Hemen Ara

...