Mobil Sağlık Taraması

Mobil sağlık taraması hizmetleriyle işyerinizde çalışanlarınızın sağlık kontrollerini kolayca yapabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz tüm sağlık testleri ve tahlilleri mobil sağlık aracımızda yer almaktadır. İşitme testi ile işyerindeki gürültü seviyelerine maruz kalmış çalışanların işitme kaybı riski değerlendirilir. PA akciğer grafisi ile işyerindeki toz, gaz, duman gibi etkenlerin solunum yoluyla neden olabileceği akciğer hastalıkları kontrol edilir. Hemogram testi ile çalışanların genel sağlık durumları değerlendirilir ve kan değerleri ölçülür. EKG testi ile kalp sağlığı değerlendirilir ve kalp hastalığı riski tespit edilir. Kan tahlilleri ile kan şekeri, kolesterol, karaciğer ve böbrek fonksiyonları kontrol edilir. İdrar tahlilleri ile böbrek fonksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları değerlendirilir. Solunum fonksiyon testi ile solunum yollarının fonksiyonları ölçülür ve işyerindeki havalandırma sistemlerinin yeterliliği kontrol edilir. Tetanoz aşısı ile çalışanların tetanoz hastalığına karşı korunması sağlanır. Göz muayenesi ile göz sağlığı kontrol edilir ve gözlük ihtiyacı belirlenir. İş Sağlığı Güvenliği mevzuatında öngörülen tüm laboratuvar testleri de mobil sağlık aracımızda yapılır. İşyerindeki çalışanların sağlığının korunması için düzenli olarak sağlık taramalarının yapılması önemlidir. Mobil sağlık taraması hizmetlerimizle işyerinizdeki sağlık kontrolleri kolayca gerçekleştirilebilir ve çalışanlarınızın sağlığına dair veri toplayarak risklerin belirlenmesi sağlanır.

...

Sağlık Taraması Çalışanlara Neden Yapılmalıdır?

şyerlerinde sağlık taraması yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından korunması açısından son derece önemlidir. İş yerlerinde yapılan sağlık taramaları sayesinde çalışanların sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olunarak, olası sağlık sorunları önceden tespit edilebilir ve gerekli tedavi süreçleri başlatılabilir. Ayrıca, iş yerlerinde sağlık taraması yapılması iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısından da önemlidir. Bazı mesleklerde çalışanların maruz kalabileceği riskler vardır ve bu risklerin çalışanların sağlığına olumsuz etkileri olabilir. Sağlık taramaları, çalışanların meslekleri gereği maruz kaldıkları riskleri belirleyerek, bu risklerin önlenmesine yönelik tedbirler alınmasına yardımcı olur. Son olarak, iş yerlerinde sağlık taraması yapılması, çalışanların işe devamsızlıklarını ve verimliliklerini artırmaya da yardımcı olur. Sağlık taramaları sayesinde çalışanların sağlık sorunları önceden tespit edilerek, gerekli tedavilerin yapılmasıyla birlikte, işe devamsızlık süreleri azaltılabilir ve verimlilik artırılabilir.Detaylı Bilgi İçin Hemen Ara

...